ARPACK® AIRCLEAN

OBSZARY ZASTOSOWANIA

Arpack Air Clean Luftreinigungsanlage für Private Haushalte

Prywatne gospodarstwa domowe

 Istnieje również wiele źródeł zanieczyszczeń w pomieszczeniach zamkniętych. Czy to dym papierosowy, emisja rozpuszczalników z mebli lub materiałów budowlanych, jak również kurz domowy i drobny pył, który nas otacza. Powietrze w pomieszczeniach może być bardziej zanieczyszczone niż powietrze na zewnątrz. Oczyszczacze powietrza, które usuwają alergeny i szkodliwe cząsteczki z powietrza w pomieszczeniach, są zalecane szczególnie dla alergików. 

Arpack Air Clean Luftreinigungsanlage für Schulen und Bildungseinrichtungen

Szkoły i instytucje edukacyjne

 Czyste i bezpieczne powietrze jest szczególnie ważne w dużych skupiskach ludzi. Świeże powietrze poprawia samopoczucie i chroni przed stresem osoby cierpiące na alergię i astmę. Ponadto, oczyszczacze powietrza zmniejszają narażenie na zarazki, bakterie i wirusy, co minimalizuje ryzyko infekcji i chorób. Oczyszczacze powietrza pomagają również rozprowadzić świeże powietrze w salach lekcyjnych lub seminaryjnych po niezbędnej wentylacji. 

Arpack Air Clean Luftreinigungsanlage für Öffentliche Einrichtungen und Behörden

Publiczne obiekty i urzędy

 Duże skupiska ludzi w poczekalniach lub mocno obłożonych biurach zwiększają ryzyko zakażenia wirusami. W wielu obiektach substancja budowlana ma już swoje lata i nie ma centralnych systemów wentylacyjnych ani bezproblemowego doprowadzenia powietrza jodłowego. W obecnej sytuacji panującej na świecie oczyszczacze powietrza, które są stosowane w punktach zapalnych, są środkiem z wyboru, aby trwale zmniejszyć obciążenie wirusem. Ponadto poprawia się ogólna jakość powietrza, ponieważ obciążenie bakteriami, alergenami i zapachami jest w dużym stopniu zredukowane. 

Arpack Air Clean Luftreinigungsanlage für Industrielle Einrichtungen und Festigungen

Obiekty przemysłowe i produkcyjne

 W przemyśle oczyszczacze powietrza lub systemy odciągowe często muszą być stosowane jako standard w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczególnie w produkcji żywności, nie tylko kurz, ale również bakterie, zarazki i pleśń mogą prowadzić do obciążeń dróg oddechowych pracowników, alergii i astmy, ale również do pogorszenia jakości produktów. Oczyszczacze powietrza mogą stanowić specyficzny dodatek do istniejących systemów wentylacyjnych lub mogą być z nimi zintegrowane. 

Arpack Air Clean Luftreinigungsanlage für Marine, Heer oder Luftwaffe.

Marynarka wojenna, siły powietrzne i armia

 W obszarach obrony narodowej i obrony cywilnej mogą występować większe skupiska ludzi, a tym samym, ze względu na system, większe obciążenie wirusami i bakteriami dla rozmieszczonego personelu. Na tych obszarach ochrona przed szkodliwymi aerozolami jest głównym zadaniem, zwłaszcza w schroniskach, jak również w mieszkaniach komunalnych, zwłaszcza że ze względów bezpieczeństwa nie można zagwarantować wentylacji w wymaganym zakresie. Oczyszczacze powietrza mogą skutecznie wspomagać centralne systemy wentylacyjne, aby w ten sposób chronić dotknięte grupy ludzi. 

Czy wzbudziliśmy Państwa zainteresowanie?
W celu uzyskania szybkiej wyceny prosimy o skorzystanie z naszego formularza wyceny.

DO FORMULARZA OFERTY

osobistą konsultację?

Pan Jakub Kurtycz
DZIAŁ SPRZEDAŻY 

T. + 48 516 473 605
T. + 48 95 750 13 43
kurtycz@arpack.pl

Tylko kilka kroków do oferty.

Czy jesteście Państwo zainteresowani naszym systemem mycia wózków sklepowych?
W celu szybszej wyceny prosimy o skorzystanie z poniższego formularza zapytania.

Państwa dane

O jaki rodzaj obiektu chodzi?

Gdzie znajduje się obiekt?

Jak duży jest obiekt?

Geben Sie hier die genaue Quadratmeterzahl Ihres Objektes an.
Geben Sie hier in etwa die Deckenhöhe an.
Danke für Ihre Nachricht. Diese wurde gesendet.
Beim Versuch, Ihre Nachricht zu senden, ist ein Fehler aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.